Tại TPHCM, phân khúc bất động sản cao cấp phát triển rất mạnh, trong khi phân khúc nhà ở bình dân còn thiếu, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.