Nhà máy mới sản xuất Milo của Nestlé tại khu công nghiệp Thăng Long II (Hưng Yên) vừa được khánh thành chiều 18-5.