Theo số liệu của McKiney, hiện ở Trung Quốc có 225 triệu hộ gia đình có thu nhập hàng năm ở ngưỡng trung bình. Những đòi hỏi ngày càng tăng của nhóm có thu nhập trung bình, những hệ lụy không mong muốn mà quá trình tăng trưởng mang lại cùng với một nền kinh tế đang giảm tốc hiện là những mối đe dọa khủng khiếp đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.