Nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc khi thị trường tiếp tục giảm mạnh bất chấp can thiệp của chính phủ.