Tuần qua, HOSE đã có buổi tiếp xúc với hàng trăm nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.