Hàng hóa Việt Nam đang khẳng định được vị thế tại kênh bán lẻ hiện đại (hệ thống siêu thị) với tỉ lệ chiếm từ 80-98% cùng với niềm tin ngày một vững chắc hơn trong mắt người tiêu dùng.