Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở thông tin từ cơ quan truyền thông đại chúng, chúng tôi chỉ bàn về quy định pháp luật so với cách áp dụng pháp luật của cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Bình Chánh khi quyết định xử lý hình sự ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán càphê Xin Chào) về tội “kinh doanh trái phép” theo khoản 1, Điều 159 BLHS.