Những nguyên thủ trẻ nhất trên thế giới đều dưới 40 tuổi và hầu hết là nam giới, chỉ một người là phụ nữ.