Với năng lực còn nhiều hạn chế như hiện nay, nguồn nguyên liệu vẫn là bài toán không dễ vượt qua của DN ngành nhựa.