Thomas Schroeder - nhà sáng lập kiêm CEO Chart Partners Group - dự báo chỉ số chứng khoán Trung Quốc tăng 29% trong 3 tháng tới, trước khi giảm hơn 40% đầu năm sau.