Với trên 7 triệu dân (chưa kể số lao động ngoại tỉnh), trong khi tổng sản lượng cung cấp 900.000m3/ngày, đêm chỉ đủ đáp ứng cho trên 4 triệu người, Hà Nội sắp bước vào một mùa hè nữa phải đối diện với thực trạng khó khăn nguồn cung cấp nước sạch.