Đó là nhận xét của ông Jorge Benitez, người đang giữ chức giám đốc dịch vụ tin tức và thông tin của NATOSource.