Người Ấn sở hữu những tính cách, đặc điểm cực kỳ phù hợp với vị trí thủ lĩnh của một tập thể lớn.