Chủ tịch Hiệp hội thép châu Âu (Eurofer), Axel Eggert cảnh báo Trung Quốc được công nhận là nền kinh tế thị trường trong năm nay sẽ đe dọa đến việc làm của gần như toàn bộ 330.000 lao động trong ngành thép của Liên minh châu Âu (EU), cho dù EU có áp đặt bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.