Ngành công nghiệp in ấn, bao bì đang có tốc độ phát triển cao và ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, thông qua các hình thức khác nhau như mua bán sáp nhập hoặc trực tiếp đầu tư nhà máy tại Việt Nam.