Lợi thế thương hiệu thực phẩm chế biến Việt là “giá trong nước - tiêu chuẩn xuất khẩu” đã được người tiêu dùng thừa nhận.