Hệ thống Auto Banking của DongA Bank dự kiến tăng lên 150 điểm vào cuối năm nay.