Chi nhánh Châu Âu của ngân hàng Trung Quốc ICBC có thể phải đối mặt với việc bị tịch thu tài sản, hoặc giải thể nếu bị kết luận là có tội.