Ngân hàng cổ phần thương mại Tiên Phong vừa khẳng định việc họ từng là mục tiêu trong vụ những kẻ tin tặc tìm cách đánh cắp 1,13 triệu USD cuối năm ngoái.