“Phần quà” này chỉ dành riêng cho các ngân hàng thương mại nhà nước...