Môi trường kinh doanh lành mạnh, tích cực, dòng tiền ổn định, tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay.