Nga đóng nhiều tàu thuyền hơn để đi qua Bắc Cực vì thời tiết thuận lợi cho vận chuyển dầu xuống Thái Bình Dương.