Trước dự báo khủng hoảng thiếu dầu mỏ ở Nga, các quan chức nông nghiệp Nga tự tin kinh tế vẫn tăng trưởng nhờ lúa mỳ giống mới.