Vấn đề yếu kém của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam đã được nhiều cơ quan, tổ chức và các chuyên gia đánh giá rất rõ, cụ thể, thậm chí nhấn mạnh việc các DN Việt Nam không làm nổi một con ốc vít. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang quan niệm sai về ngành công nghiệp này.