Sự kiện Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện tài trợ vốn và bảo lãnh dự án căn hộ TDH – Phước Long diễn ra vào sáng 30.7 vừa qua giữa TDH và VietBank chứng minh đây là chủ trương đúng đắn với thị trường BĐS.