Hàng Việt đang dần ra khỏi Big C vì mức chiết khấu quá cao. Xuất khẩu hàng sang Thái Lan.