Công ty Gerber ở Mỹ (thuộc Tập đoàn Nestle) đang phải thu hồi một số dòng sản phẩm vì lỗi bao bì dẫn đến có thể hư hỏng hoặc nhiễm bẩn. Nhưng tại VN, sản phẩm của Gerber vẫn đang được buôn bán tràn lan.