Quyết định này đánh dấu một chiến thắng cho các nhà sản xuất thép của Mỹ...