Quan chức ngoại giao Nga không thấy nỗ lực cải thiện quan hệ Nga- Mỹ từ phía Washington, khả năng sẽ kiện Mỹ.