Tuyến đường sắt nối Hà Nội với Lào Cai dài gần 300 km có tầm quan trọng chỉ sau tuyến Bắc – Nam và hiện chiếm tới 30% sản lượng vận tải hàng hóa toàn ngành đường sắt.