“Thỏi nam châm” lớn nhất hút Trung Quốc về phía Anh chính là thủ đô London – trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu, nơi mà Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ có vai trò quan trọng hơn.