Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam vừa công bố, trong tháng 5/2016, lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường đạt 26.028 xe. Như vậy, tính bình quân từ đầu năm đến nay, mỗi tháng người Việt đã mua mới bình quân gần 900 xe ô tô các loại