Đông đảo người tiêu dùng Việt đã tăng mua hàng ở các trang web nước ngoài sau khi nhiều lần bị mất niềm tin với chất lượng hàng hóa bán qua mạng trong nước.