Hoạt động mua bán, vận chuyển trứng, tinh trùng và phôi người qua đường biên giới vẫn tồn tại ở Thái Lan bất chấp lệnh cấm của chính phủ.