Những ngày gần đây dư luận thế giới xôn xao về vụ động cơ diesel của hãng xe Đức Volkswagen đã được cố tình thiết kế để đánh lừa các phép đo về khí thải.