“Nợ là phải trả”, " Phải kiểm tra kiểm toán thua lỗ thế nào, vì sao không đóng thuế được..." là các ý kiến được nêu trong câu chuyện có nên xóa nợ thuế của doanh nghiệp nhà nước.