Người tiêu dùng Việt đang ngày càng có mong muốn sử dụng những sản phẩm chất lượng cao đã góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ.