CV là sợi dây kết nối đầu tiên giữa ứng viên với nhà tuyển dụng. Do vậy CV đóng một vai trò rất quan trọng để ứng viên có thể tiếp cận được công việc mơ ước. Một CV thành công thu hút nhà tuyển dụng bắt đầu từ việc thiết kế ấn tượng, khoa học.