Các nhà khoa học cảnh báo rằng hướng Bắc có thể trở hành hướng Nam và ngược lại khi cực trái đất xoay chiều vì từ trường thay đổi.