Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú cho rằng trong câu chuyện doanh nghiệp để mất thị phần trong bán lẻ nguyên nhân chính là người Việt tự hại người Việt.