Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán đang gây sức ép lên nội tệ của Malaysia, ăn mòn dự trữ ngoại hối của nước này.