Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin trong thập niên trở lại đây, việc ứng dụng công nghệ viễn thông di động vào phục vụ phát triển nông nghiệp ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.