Hàng hóa “Made in China” là làn sóng đã lan tỏa trên khắp thế giới nhờ mức giá rẻ do Trung Quốc tận dụng được lợi thế về chi phí nhân công. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi. Theo CNBC, giờ là thời của “Made in US”, nói đúng hơn là thời của những sản phẩm do người Trung Quốc sản xuất nhưng là trên đất Mỹ.