Đó là nhận định của nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, chuyên gia trong lĩnh vực điện tại hội thảo “Cơ sở khoa học của việc tính giá điện” diễn ra hôm 16.10.