Chính sách ngoại giao của Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình đang thất bại bởi chính thái độ và cách hành xử của nước này.