Bảo vệ quyền lợi miễn phí cho người dân, lên tiếng cảnh báo về hợp đồng bất lợi cho họ, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) bị một doanh nghiệp kiện đòi 82 tỷ đồng.