Mark Mobius và một số chuyên gia cho rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhiều hơn 7%.