Những số liệu kinh tế không khả quan gần đây của Trung Quốc và Nhật Bản càng khiến triển vọng tăng trưởng toàn cầu thêm u ám, ảnh hưởng đến niềm tin đầu tư vào các tài sản rủi ro như chứng khoán.