Theo nhà khoa học Stephen Hawking, một người lạc vào lỗ đen sẽ không bị phân chia thành phân tử hay biến mất vĩnh viễn. Thay vào đó, bạn sẽ bị hút vào một vũ trụ khác, nhưng đó có thể là chuyến đi một chiều.