Ông Ngô Minh Hùng, Phó giám đốc Sở Công thương Bình Thuận, cho biết diện tích cây thanh long của tỉnh hiện lên đến hơn 26.000 ha, vượt xa con số 15.000 ha theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2010 - 2015. Hệ quả, đầu ra cho trái thanh long trở nên nan giải.